Németh Miklós (1934 – 2012): Bohóc

Németh Miklós (1934 – 2012): Bohóc

tempera, karton, 70 x 100 cm

320 000 Ft

Kategória: