Idén tavasszal másodjára kerül megrendezésre az ország egyik legfiatalabb alkotó művészének, Sávolt Karolinának a kiállítása. Egy év leforgása alatt, csaknem 20 új művel gazdagodott repertoárja, aminek témái között az állatábrázolásokon át a portrék, csendéletek, szakrális tematikák is megtalálhatóak. A mindössze 13 éves alkotó festményei tele vannak élettel és szenvedéllyel, minden egyes ecsetvonása egyedi módon ragadja meg témái lelkét és lényegét. Sajátos stílusa hűen tükrözi veleszületett tehetségét és kreativitását, hiszen szívét és lelkét beleönti minden egyes alkotásába.

Látni kell, hogy a gyermeklét és a művészet jelenségei oly sokszínűen hatják át egymást, mint az összekeveredő festékek egymás mellé rendeződő pigmentjei. Ennek a mintázatnak a középpontjában is az a kreatív személy áll, aki maga válik a művészet teremtőjévé. A kreativitás mindennapi életünk mozgatórugója, létfontosságú képesség és általa leszünk rugalmasak a világunk történéseire. A művészhez hasonlóan a fiatal gyermek is képes olyan megoldást elképzelni, ami tökéletesen magyaráz egy jelenséget, oly módon, amire még senki sem gondolt eddig.

De miért van ekkora szükség a kreativitásra? Picasso szerint: „Minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is.” Amivel a legtöbbet segíthetünk neki abban, hogy sikeresen vegye majd az akadályokat, ha megtanítjuk diverzifikáltan gondolkodni és segítünk megőrizni a kreativitását. Ezek azok a képességek, amelyek egy ilyen gyorsan változó világban a legértékesebbek. A kreativitás fejlesztése az alkotóképesség, a teremtőképesség aktivizálásával érhető el, melyet elengedhetetlen, hogy élvezettel, az élmény átélésével tapasztaljuk meg, hiszen egy receptet rögzítünk magunkban. A képzőművészet a természetes kreativitás legjobb ösztönzője. Ezzel a tevékenységgel a gyermek szabad kezet engedhet fantáziájának és személyes kifejezésmódjának. A bátor, alkotói önbizalom az életét jó irányba vezeti, színesíti és boldogítja. Ahhoz, hogy a mi életünkben is teret nyerjen a kreatív énünk, a gyermeki őszinteség hangját kell vissza csalogatnunk magunkba felnőttként is!

Sávolt Karolina festményeit vizsgálva bepillantást nyerünk a fantáziadús elrendezések sokaságába, az ábrázolt alakok szépségébe. Témái a természetes egzotizmus, a nagyvárosi art-deco életkép, esetleg mindkettő, vagy egyik sem? Bár első látásra egyértelműnek látszik, a keleti asszociációkat keltő nőalakok, a megfestés módja, a geometrikus elemek nyilvánvaló és rejtett jelenségei mögött összetettebb, Karolinát is érdekes megvilágításba helyező mozzanatok sorakoznak.

Részlet Sáránszki Péter tanulmányából

Kiállítás: 2023. 04.12. – 04. 26.