Metzing Eszter (1992)

Metzing Eszter 2018-ban szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafikai tanszékén. Komoly szakmai figyelmet vívott ki a most kiállításra kerülő Belső Kert című diplomamunkájával. Alkotásai egyszerre készülnek egy meditációs gyakorlatként és vizsgálódásként a tudat és a gondolkodás viszonyában. Nyitottsága, experimentális szemléletmódja megjelenik az általa használt különböző technikák alkalmazásában is. 

A hímzés – mint az ismétlődő, előre determinált és monoton tevékenység – mellett előkerül a szabad improvizációs játék is, a tollrajz és a festés által egyfajta koherens kettősséget alkotva. Témája személyes, saját Belső kert-jétábrázolja, ahol a hozzá közel állókat és az életében fontos szerepet betöltő alakokat egy mozgalmas kompozícióba foglalja, és hozzájuk köthető emlékeit, érzelmeit és sajátos elfojtott vágyait egyfajta „emléktérkép” szüntelenül kavargó formátumában mutatja be. Történetek sokasága tárul a befogadó elé, amelyek kaotikusan egymás mellé vannak helyezve, szimultán „olvashatjuk” az emlékek töredékeit. Grandiózus, igazi „statement-piece”, amelynek vibráló színei és alakjai között könnyen elkalandozhat a néző tekintete. 

A Belső kert című alkotás a 2023 márciusában a Bodó Galéria és Aukciósházban rendezendő Collectors’ Pop Art kiállítás beharangozó műve, mely az idei évben is a Műgyűjtők Klubjával közös együttműködésben kerül bemutatásra. 

Eszter Metzing (1992)

Eszter Metzing graduated in 2018 at the Department of Graphics of the Hungarian University of Fine Arts. Her thesis piece presented in our exhibition, called Inner Garden, gained her significant professional attention. Her works are created simultaneously as a meditation exercise, and as an investigation into the realm of thinking and consciousness. Her openness and experimental way of looking at things is also  shown in the different techniques she uses.

Her artwork on show depicts her personal Inner Garden, where those who are close to her and have an important role in her life are included as figures on this moving composition, joined with her memories, emotions, and her repressed desires in this ever-swirling format of „memory map”.
A multitude of stories are presented to the viewer, which are chaotically placed next to each other,so that  we can simultaneously „read” fragments of memories. A grandiose, real „statement-piece”, on which the viewer’s gaze can easily wander among its vibrant colors and shapes.

Inner Garden is part of our upcoming Collectors’ Pop Art exhibition at Bodo Gallery and Auctionhouse.