ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) – ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM (WEBSHOP)

A Bodó Galéria Webshop Általános Szerződési Feltételei

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Bodó Galéria Zrt. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26.) mint Szolgáltató Webshopjára vonatkozó általános szerződési feltételeket a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) változásainak fokozott figyelembevételével.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak (a továbbiakban: Weboldal), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ön a Weboldal használatával, megrendelésének leadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát. A termékek adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Felhívjuk a figyelmét:

 • a Megrendelés és annak elfogadása szerződéskötést jelent a Fogyasztó és a Szolgáltató között.
 • a Szolgáltatónak küldött megrendelés a Fogyasztó szerződési nyilatkozata, mely amennyiben a Szolgáltató által késedelem nélkül visszaigazolásra kerül, fizetési kötelezettséget keletkeztet a Szolgáltató felé

Szolgáltató adatai

Cégnév:                                                          Bodó Galéria Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató)

Székhely:                                                        1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26.

Adószám:                                                        25413870-2-41

Cégjegyzék szám:                                           01-10-048656

Nyilvántartó cégbíróság:                                Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Szolgáltató telefonos elérhetősége:                +36 1 287 2998

Elektronikus elérhetőség:                               info@bodogaleria.hu

Szerződés nyelve:                                          magyar

 1. Értelmező rendelkezések

Weboldal

Szolgáltató weboldala a www.bodogaleria.hu domain név alatt érhető el. A weboldal főmenüjén keresztül az alábbi online tartalmak érhetőek el.

 1.  Aukciók

A Bodó Galéria és Aukciósház rendszeresen szervez aukciókat. Ebben a menüpontban az aktuális és a már lebonyolított aukciók tételeiről kaphat részletes információt. Az aukciós részen keresztül aukciós tétel vásárlása, megrendelése nem lehetséges. Vásárlási szándéka telefonon, e-mailen vagy személyesen oldható meg.

 • Kiállítások

A Bodó Galéria és Aukciósház elmúlt és jelenlegi vagy tervezett kiállításainak digitális tájékoztatója.

 • Hírek, események

A Bodó Galéria kiállításai, vásárokon való részvétele, akciói, aukciói és vásárairól szóló tájékoztató oldalak.

 • Szolgáltatások

A Bodó Galéria tájékoztató oldala a galéria által nyújtott szolgáltatásokról. Az első két menüpontban a galériában történő vásárlás és eladás menetéről tájékozódhatnak.

A harmadik pontban a Galéria lehetőséget biztosít az érdeklődők saját festményeinek ingyenes értékbecslésére, eredetiségük megállapítására. A Bodó Galéria több évtizedes gyakorlattal rendelkező szakemberei árajánlatot adnak minden digitálisan beküldött festményre, szoborra és egyéb műtárgyra. Az ötödik pontban ennek az értékbecslésnek és vizsgálatnak a menetéről kap tájékoztatást.

A negyedik pontban a galéria és a beadó közötti bizományos értékesítési formáról kaphat tájékoztatást.

 • Rólunk

A Bodó Galéria és Aukciósház profiljának, történetének és munkatársainak bemutató oldala.

 • Webshop

A Bodó Galéria és Aukciósház webshop tartalma webshop jellegű szolgáltatást biztosít. A Webshop jelleg kiterjed a műalkotások digitális fotóinak megtekintésére, illetve a kiválasztott műalkotás megrendelésére. A megrendeléssel Vásárló kifejezi a vásárlási szándékát, elindítja a folyamatot, de a vásárlás folyamatát nem zárja le. (A vásárlási folyamatot lásd a 3. pontban.) A www.bodogaleria.hu oldalon, csak a Webshop menüpontban lehetséges műalkotás vásárlása.

 • Művészek, alkotók

A Bodó Galéria és Aukciósház tájékoztató névsora és adatközlője a galéria gyűjteményében fellelhető művészek és az általa gyűjtött és keresett alkotók listájával.

 • Szolgáltató

Jelen ÁSZF-ben Szolgáltató a www.bodogaleria.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője: a Bodó Galéria Zrt.

 • Kereskedő

Jelen ÁSZF-ben Kereskedő, minden olyan jogi és természetes személy, aki életvitelszerűen kereskedik műalkotásokkal.

 1. Eladó

Jelen ÁSZF-ben Eladó minden jogi és természetes személy, aki műalkotást értékesít.

 1. Vevő

Az a jogi személy vagy természetes személy, aki műalkotást vásárol a Bodó Galériától.

 1. Látogató

Az a természetes személy, aki a www.bodogaleria.hu internet böngészővel megnyitotta, az oldal tartalmát böngészi, de nem vásárolt még.

 1. Vásárlás

Minden olyan tevékenység vásárlásnak minősül, amely tevékenység a www.bodogaleria.hu weboldalon indított és fizetéssel lezárt megrendelés.

 1. Megrendelés

Minden olyan tevékenység megrendelésnek minősül amelyet a felhasználó indított, és a tevékenység folyományaként a www.bodogaleria.hu weboldal kosarába helyezett és azt lezárta a megrendelés gombbal. Az ilyen típusú tevékenység az oldalon mindaddig megrendelésnek minősül, amíg a megrendelt műalkotás teljes vételára rendezésre nem kerül.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk.-ban és az Ektv.-ben foglaltak irányadóak. A Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. Kosár

A www.bodogaleria.hu weboldal azon funkciója, amely összegyűjti a kiválasztott és megrendelni kívánt termékeket, ahol a Felhasználó a megrendelés előtt áttekintheti a kosárba tett termékeket, azok közül törölhet, illetve törölheti a kosár teljes tartalmát. A kosárba helyezés semmilyen kötelezettséggel nem jár a Felhasználó felé.

 1. Műalkotás

Minden olyan termék, amely megrendelhető a www.bodogaleria.hu weboldalon.

 1. Fotó

Fotónak nevezünk minden olyan digitális termék illusztrációt, amely bemutatja a Bodó Galéria műalkotásait.

 1. Termék

A www.bodogaleria.hu oldalon megtalálható, értékesítésre szánt tárgy: műalkotás, festmény, bútor, műtárgy, szobor.

2. Általános rendelkezések 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra történő mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon és célból, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között felhasználhatja.

A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a vásárlók Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.

Megrendelés

A Webshop tartalmának jelentős része elérhető bárki számára. A megrendelésnek és a vásárlásnak feltétele a szállítási és a számlázási adatok megadása.

A megrendelés során a következő adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:

 • Teljes név;
 • E-mail cím;

A számlázási adatok megadásánál a következő adatokat kell megadni:

Számlázási név vagy cégnév;

Számlázási cím;

Telefonszám;

Cég esetében a cég adószáma.

A Szolgáltató e-mailben késedelem nélkül tájékoztatja Önt a vásárlás sikeréről. A leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően, és az abban meghatározott ideig kerülnek megőrzésre.

3. Rendelés menete

Hogyan vásároljak a webshopon?

Böngészés: 

A Webshopon három kategóriából lehet vásárolni: Festmény, Bútor, Műtárgy.

Festmény kategórián belül elkülönítünk alkategóriákat:

 • 19-20. századi nemzetközi festmények
 • 19. századi magyar festmények
 • 20. századi magyar festmények
 • Kortárs magyar festmények

További információk egy tárgyról: 

A kiválasztott tárgy fotójára kattintva nagyobb méretű képet ér el.

Ha további információra van szüksége a tárgyakkal kapcsolatban, vagy részletfotókat szeretne kérni, legyen kedves forduljon e-mailben vagy telefonon kollégáinkhoz: info@bodogaleria.hu, vagy a 003617872998-as telefonszámon.

Vásárlás menete:

 1. A kiválasztott tárgyat helyezze a Kosárba.
 2. Ezt követően az oldal jobb felső sarkában a kosár gombra kattintva befejezheti a megrendelést, vagy tovább böngészhet és válogathat a tárgyak közül.
 3. Amennyiben a megrendelést szeretné választani, kattintson a kosárra és azt követően a megrendelés gombra.
 4. A kiválasztott tárgy árából 15% kedvezményben részesül az első vásárlásnál! Ehhez csak annyit kell tennie, hogy feliratkozik hírlevelünkre, és e-mailben megkapja a kupon kódot, amit ezt követően az Adja meg a kupon/Bónusz kódját mezőbe kell beírni és frissíteni az oldalt a Frissítés gombbal.
 5. Adatok megadása. A megrendelés során először e-mail címét, majd személyes adatait és postázási címét kell, hogy megadja.

Az adatkezeléssel kapcsolatban olvassa el adatkezelési információinkat, majd fogadja el az adatkezelési nyilatkozatot.

Fizetés módja: 

 1. Webshopon történő vásárláskor fizetni PAYPAL rendszeren keresztül online lehetséges.
 2. Amennyiben nincs Paypal regisztrációja, bankkártyával is fizethet, az oldal átirányításával.
 3. Lehetősége van a Webshopban kiválasztott terméket átutalással rendezni, ehhez 8 nap áll rendelkezésére.

Szállítási információk:

 1. Személyes átvételre lehetőséget biztosítunk üzletünkben. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy időpontot egyeztessünk az üzletben való személyes átvételhez.
 2. Tárgyak biztonságos megőrzése, teljes körű biztosítással. Amennyiben a megvásárolt tárgyat szeretné galériánk raktárában megőriztetni, erre is van lehetőség, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
 3. Budapest területén ingyenesen kiszállítunk. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
 4. Szállítást végzünk belföldön és külföldön is, ebben az esetben árajánlat kéréséhez forduljon a kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken: info@bodogaleria.hu, +3617872998.
 5. Szállítást vállalunk a világ bármely országába! Külföldi szállítás esetén is professzionális műtárgy szállító cégekkel állunk kapcsolatban, akik szállítmányozásainkat végzik. A szállítási árajánlat ebben az esetben tartalmazza a műtárgyak szakszerű csomagolását, vámkezelését, szállítmányozását és biztosítását is.  Árajánlat kéréséhez forduljon a kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken: info@bodogaleria.hu, +3617872998.

Amennyiben Ön a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen (pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni szállítási címet, címet módosítani), az elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Több, mint 1 munkanappal a rendelést követően a Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés menet közben történő módosítására.

A megrendelések leadása a www.bodogaleria.hu Webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.bodogaleria.hu webcímen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

A megrendelést összegző oldalon a Megrendelés gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel ajánlati kötöttsége keletkezik, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. A Vevőnek akkor keletkezik fizetési kötelezettsége, ha 48 órán belül – vagyis késedelem nélkül – megküldi részére a Szolgáltató a visszaigazolást. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezést, valamint a Vevő adatait. A szerződés nyelve magyar, de egyedi beállítást követően szerződéskötés angol nyelven is lehetséges. A megrendelés elektronikus úton kötött, de nem írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, továbbá a rendeléssel összefüggő adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon 17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

Termékek vételára

A Webshopban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről a Bodó Galéria munkatársai adnak tájékoztatást. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mail vagy telefonos visszahívás útján visszaigazolja az Ön részére. Ha Ön rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazolást. E visszaigazolás a Szolgáltató részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ön között.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az alkotások egy része kereskedő partnerek megbízásából kerülnek a webshopra, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner eláll az alkotás eladásától, a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírásstb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó például a 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

4. Jog- és kellékszavatosság, jótállás

A Szolgáltató a teljesítés hibátlanságáért jótállási és szavatossági kötelezettség terheli. A szavatossági kötelezettség formái a jogszavatosság és a kellékszavatosság.

Jogszavatosság

A Bodó Galéria és Aukciósház minden általa értékesített műalkotás tekintetében szavatolja, hogy a szolgáltatás tárgyán harmadik személynek nincs olyan joga, mely a jogosult jogszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

Ha tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a jogosult köteles a Szolgáltatót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el, vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.

Ha tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. Ha a tehermentesítés lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti.

Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Hibásan teljesít a Szolgáltató, ha a teljesítéskor a szolgáltatás tárgya nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben foglalt feltételeknek.

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó köteles megjelölni a termék azon hibáját, mely a kellékszavatossági igény gyakorlását megalapozza. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás

A Bodó Galéria és Aukciósház minden általa értékesített műalkotáshoz Bodó János 20 éves műkereskedelmi, szakmai tapasztalattal rendelkező tulajdonos, festmény és műtárgybecsüs által készített eredetiségigazolást ad, mellyel jótállást vállal az értékesített műalkotás eredetiségére.

Az értékesített műalkotás eredetiségét érintő hibás teljesítés esetén a jótállásból fakadó jogok és kötelezettségek a Szolgáltatót és a Fogyasztót a jelen ÁSZF kellékszavatossági szabályainak megfelelően jogosítják és kötelezik azzal, hogy a Fogyasztó jótállási igényét a megvásárolt műtárgy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első megalapozott kétely tudomására jutásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a műalkotás átvételének napjától számított 3 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti. Jótállási igénye érvényesítése során a Fogyasztó köteles bemutatni eredetiségigazolását a Szolgáltatónak, és megjelölni azokat az okokat, amelyek alapján a műalkotás eredetiségét kétségbe vonja.

5. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát feltéve, hogy a Szolgáltató az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

6. Panaszkezelés

A vásárló a Webshopnak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webshop ügyfélszolgálati címével:

 • E-mail: info@bodogaleria.hu
 • Levelezési cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 24-26.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

7. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, melynek elérhetősége:

Név:                                                                Budapesti Békéltető Testület

Cím:                                                                1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím:                                               1253 Budapest, Pf.: 10.

Fax:                                                                 06 (1) 488 21 86

Telefon:                                                          06 (1) 488 21 31

E-mail:                                                            bekelteto.testulet@bkik.hu

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8. Felelősség

Ön a Webshopot kizárólag saját felelősségére használhatja, és a használattal elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben maradéktalanul együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webshopban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az

információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 

Budapest, 2020. április 3. napja