Blasho Nikolov: Horses at the market, 1936

Blasho Nikolov: Horses at the market, 1936

oil on wood fibre, 36 x 50,5 cm, Signed right below: Nikolov Blasho 36

300 000 Ft

In stock