Kézdi-Kovács Elemér: Aktok tájban, 1931 (olaj, vászon, 70 x 100 cm)

Kézdi-Kovács Elemér a híres tájképfestő, Kézdi-Kovács László fiaként, már gyermekkorától kezdve a a művészet bűvkörében élt. A mai Képzőművészeti Egyetem adatbázisában fellelhető, hogy 1918 és 1923 között az akkori Képzőművészeti Főiskola tanulója volt, de már ezt megelőzően is kiállított a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon tárlatain. Az 1920-as és 1930-as évek legjelentősebb Szalon és a Független Művészek kiállításain is részt vett. A családi hagyományokat követve korai művei között számos tájképet találhatunk, de hamar sikerült kialakítania saját festészeti stílusát. Ő maga is még fiatal korában járt Európa jelentős művészeti központjaiban: Londonban, Brüsszelben és Firenzében. 1929-ben Szentendrén plein air tanulmányokat festett. A művészeti életben nem csak alkotóként, hanem szervezőként is részt vett, 1933-tól a Nemzeti Szalon titkára volt. 1951-ben New Yorkba költözött. Halálának éve egy külföldi archívum segítségével datálható 1976-ra.

Az aukción szereplő nagyméretű olaj, vászon festmény középpontjában három női aktot láthatunk, akiknek alakja szinte ki is tölti az egész képmezőt. A hátteret zöldbe borított lankás, fás tavaszi rét adja. A festő a három hölgyet idealizált, stilizált stílusban, műtermi beállításban ábrázolja. Ez a megoldás némi feszültséget kelt a tájkép ábrázolása és a testek pozíciói között. A megfestett alakok között nincs semmilyen személyes kontaktus, mely ruhátlanságukra való tekintettel szintén fokozza a képtéma feszültségét. Könnyen képzelhetünk a látványhoz bukolikus történetet vagy akár a három grácia mitológiai alakja is felidéződhet bennünk, de ezt a fajta gondolatmenetet a hölgyek hajviselete, megcsillanó ékszereik és a leterített textíliák jellege megakasztják. Ezek a részletek egyértelművé teszik, hogy a festmény datálásának (1931) megfelelő korszak jelenetét láthatjuk. A hölgyek pihenő alakja, finom arcvonásaik és távolba merengő tekintetük egy kellemes kikapcsolódás hangulatát idézik meg. Ehhez társul a mű jobb szélén látható kosár is. Ha összekapcsoljuk az alakok mezítelen megjelenítésmódját, a piknik kosár és a földre terített törölközők elemeit, könnyen asszociálhatunk egy nyári délutáni fürdőzést követő jelenetre. A felsorolt jellemzők egy izgalmas feltételezésre utalnak: az 1934. májusában megrendezett, a Munkácsy Céh V. sorsolással egybekötött reprezentatív kiállításának képjegyzékében a Nagyterem 161. tétele Kézdi-Kovács Elemér: Fürdés után című műve volt, melyről azt is tudjuk, hogy 420 pengőért kínálták a műkedvelők számára.

Sipos Tünde

121. Kézdi-Kovács Elemér (1898 – 1976)

Aktok tájban  / Nudes in landscape, 1931

olaj, vászon / oil on canvas

70 x 100 cm

Jelezve jobbra középen / Signed right in the middle: Kézdi E. 1931

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft

Starting price: 3700 €

Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft

Estimation: 6200 – 9300 €